Habitushuset Langbrovej

Antal pladser

1

Godkendt jf. SEL §§ 104, 107 & 108

Normering

Tæt personale af en til to medarbejdere

Døgnpersonale

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt

Visitation

Telefon: 20 61 02 41
Mail: visitation@habitus.dk

HabitusHuset Langbrovej

Bostedet Langbrovej ligger i Manna helt præcist i en lille by, der hedder Thise udflytterne. Selve bygningen er en charmerende ældre landejendom med naturskønne omgivelser. Der er ingen naboer i nærheden, derfor er der rig mulighed for pædagogiske aktiviteter og rekreative formål. Alt dette kan foregå på en stor fælles udendørsplads med mulighed for at lave bål og et lille udekøkken. Tilknyttet denne bolig er der også en huskat.

Der tilbydes et trygt og overskueligt miljø for beboerne. Lejligheden er placeret med adgang til fællesareal, og personalet har faciliteter i nærhed. Der er desuden fælles faciliteter med køkken, spisestue, træningsrum og fjernsynsstue m.m.

Læs botilbuddets ydelsesbeskrivelser her:

Ydelsesbeskrivelse §104

Ydelsesbeskrivelse §§107-108

Pædagogiske metoder og individuelle behov

I HabitusHuset Langbrovej er der stort fokus på, hvilke behov vores borger har.  Alle vores pædagogiske metoder fokuserer på at skabe rammer, hvor den enkelte er tryg og har ro til at udvikle sig i eget tempo.

Vores mål er altid at øge trivsel, livskvalitet og velvære for borgeren i HabitusHuset Langbrovej. Det har vi fokus på både gennem vores pædagogiske initiativer, vores dagligdags struktur, og den måde vi indretter de fysiske rammer på.

Alt hvad vi foretager os i HabitusHuset Langbrovej er for at øge livskvaliteten hos vores borgere. Vi skaber via vores pædagogiske arbejde rammerne for, hvordan vi kan rumme borgeren. Det er nemlig ikke borgeren, der skal lære vores rutiner, men os der skal rumme borgeren og dennes rutiner.
I alle HabitusHusene arbejder vi fokuseret for at minimere problemskabende adfærd og maksimere livskvalitet. Det kan vi kun, når vi er opmærksomme og nysgerrige på det enkelte menneske. Alle udviklingsskridt er gode, og vi arbejder derfor også altid anerkendende. Vi tror nemlig på, at mennesker gør det godt, når de er i stand til det. Det er vores job at skamme rammer, hvor mennesker bliver i stand til at gøre det godt.

Personalet på Langbrovej

Nomeringen i HabitusHuset Langbrovej er 1:1. Der bor kun en borger i HabitusHuset Langbrovej, derfor er der som minimum også altid en medarbejder til stede. Personalet arbejder i et fast team, så vi sikrer genkendelighed mellem borger og personale. Det er derfor altid de samme 4-5 pædagoger omkring borgeren.

For at sikre at alle beboere i HabitusHusene bliver mødt med de samme høje pædagogiske færdigheder, gennemgår alt personale den samme oplæring, når de bliver ansat i Habitus. Sådan sikrer vi, at alle nye medarbejdere har den nødvendige faglige ballast. Du kan lære mere om, hvordan vi ansætter og onboarder nyt pædagogisk personale i videoen her.