Vælg en side

Habitushuset Langbrovej

Antal pladser

1

Normering

Tæt personale af en til to medarbejdere

Døgnpersonale

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt

l

Bevillingsgrundlag

HabitusHuset Langbrovej er godkendt til bo- og dagtilbud jf §§ 66, 107/108 og 104, samt STU

Visitation

Telefon: 20 61 02 41
Mail: visitation@habitus.dk

HabitusHuset Langbrovej

Bostedet Langbrovej ligger i Manna, og helt præcist i en lille by som hedder Thise udflytterne. Selve bygningen er en ældre landejendom, med naturskønne omgivelser. Da der ingen naboer er i nærheden, er der rig mulighed for pædagogiske aktiviteter og rekreative formål, dertil er der en stor fælles udendørsplads med mulighed for at lave bål og et lille udekøkken. Tilknyttet denne bolig, er der også en huskat.

Der tilbydes et trygt og overskueligt miljø for beboerne. Lejligheden er placeret med adgang til fællesareal, og personalet har faciliteter i umiddelbar nærhed. Desuden forefindes fælles faciliteter med køkken, spisestue, fjernsynsstue m.m.

Læs botilbuddets ydelsesbeskrivelser her:

Ydelsesbeskrivelse §104

Ydelsesbeskrivelse §§107-108

Pædagogiske metoder og individuelle behov

I alle HabitusHusene er der stort fokus på den hvilke behov det enkelte menneske har. Det fokus er der selvfølgelig også på HabitusHuset Langbrovej. Alle vores pædagogiske metoder fokuserer på at skabe rammer, hvor den enkelte er tryg og har ro til at udvikle i eget tempo. 

Vores mål er altid at øge trivsel, livskvalitet og velvære for borgeren i HabitusHuset Langbrovej. Det har vi fokus på både gennem vores pædagogiske initiativer, vores dagligdags struktur og den måde vi indretter de fysiske rammer på. 

 

Kort fortalt, er alt vi gør på Langbrovej, til for at skabe rammer, der bidrager til trivsel. Det er vigtigt at vi i vores pædagogiske arbejde, arbejder for at skabe rammer hvor vi rummer beboeren. Det er nemlig ikke beboeren der skal lære at rumme vores rutiner, men vores rutiner der skal rumme beboeren. 

I alle HabitusHusene arbejder vi fokuseret for at minimere problemskabende adfærd og maksimere livskvalitet. Det kan vi kun, når vi er opmærksomme og nysgerrige på det enkelte menneske. Alle udviklingsskridt er gode og vi arbejder derfor også altid anerkendende. Mennesker gør det nemlig godt, når de er i stand til det. Det er vores job at skamme rammer, hvor mennesker bliver i stand til at gøre det godt. 

 

Personalet på Langbrovej

Nomeringen i HabitusHuset Langbrovej er 1:1. Da der på Langbrovej kun bor en borger, er der derfor også som minimum også altid en medarbejder til stede. Personalet arbejder i et fast team, så vi sikrer genkendelighed mellem borger og personale. Det er derfor altid de samme 4-5 personer der er omkring borgeren.